Spoločenské hry dávnych časov - 1. časť: Pachísi !

Spoločenské hry dávnych časov - 1. časť: Pachísi !

 

Pachisi je stará indická hra, dnes je dokonca národnou hrou Indie. Jej história sa píše síce až od 16. storočia, ale jej veľmi blízky predchodca – Chaupar – sa spomína už okolo 6. až 7. storočia nášho letopočtu. Dokonca sa jedna partia spomína v epose Mahabharáta, po ktorej je prehrávajúci aj z celým svojim rodom Pandávas vyhnaný na 12 rokov do exilu. Určite jej variantu veľmi dobre poznáte, a určite ste ju aspoň raz hrali ! Pachisi sa totižto rozšírilo do celého sveta, a tu v Európe ho ľudia nazvali všelijako – Parcheesi, Mensch ärgere Dich nicht, Ludo a na u nás Slovensku „Človeče, nehnevaj sa“.

Avšak Pachisi sa vo svojich pravidlách od nášho človeče o čosi líši. Hru hrajú buď dvaja, alebo štyria hráči. Ak hrajú štyria, hrá sa v tímoch podľa farieb – žltý z čiernym a zelený z červeným. Figúrky nemajú tvar typických “panákov“, ale sú to figúrky v tvare medových plástov, a namiesto hádzania kockou sa používa 6 mušlí. Práve použitie mušlí namiesto kociek, robí dosť veľký rozdiel v hraní hry, ale o tom si povieme o niečo neskôr.

Hrací plán je tak isto odlišný. Tvorí ho väčšinou látkové “plus“-ko, ktorého ramená sú rozdelené na 3 stĺpce a osem riadkov (viď obrázok). Každý hráč má 4 figúrky svojej farby, ktorými sa snaží obísť celú hraciu plochu a vrátiť sa naspäť do domčeka v strede hracej plochy.

Hráči začínajú hru zo všetkými svojimi figúrkami v strede hracej plochy, na políčku volanom Charkoni. Každý hráč hodí mušľami a hráč, ktorý má najviac mušlí “otvorom“ hore, začína.

Hráč, ktorý je na ťahu hodí mušle. Podľa počtu mušlí, ktoré padli otvorom hore, sa určuje o koľko sa môže hráč posunúť jednou zo svojich figúrok (ťahy nie je možné deliť medzi figúrky).

 • ·   Ak hodí 1 mušľu otvorom hore, môže sa pohnúť o 10 políčok a dostáva milosť
 • ·   Ak hodí 2 mušle otvorom hore, môže sa pohnúť o 2 políčka
 • ·   Ak hodí 3 mušle otvorom hore, môže sa pohnúť o 3 políčka
 • ·    Ak hodí 4 mušle otvorom hore, môže sa pohnúť o 4 políčka
 • ·    Ak hodí 5 mušlí otvorom hore, môže sa pohnúť o 5 políčok
 • ·    Ak hodí 6 mušlí otvorom hore, môže sa pohnúť o 6 políčok a dostáva milosť
 • ·   Ak padnú všetky mušle otvorom dole, hráč sa môže posunúť o 25 políčok, a dostáva milosť

Milosť znamená, že hráč môže nasadiť jednu zo svojich figúrok z Charkoni (domčeka) do hry, a dostáva ďalší ťah.

Hráč sa môže svojho ťahu vzdať.

V prvom kole sa hráči zo svojou figúrkou dostanú z Charkoni akýmkoľvek hodom. Každý hráč vychádza stredovým stĺpcom ramena, ktoré má k sebe najbližšie, a ide v smere hodinových ručičiek (pozrite na obrázok).

Na jednom políčku smie stáť viacej figúrok rovnakého hráča či tímu, avšak ak na políčko na ktorom stoja nejaké figúrky, príde nepriateľský žetón, tak zajme všetky figúrky ktoré tu stoja. Zajaté figúrky sa vracajú na Charkoni do vlastníctva svojich hráčov. Ak sa hráčovi podarí vyhodiť figúrku nepriateľského tímu, dostáva ďalší ťah. Vyhodené figúrky sa do hry môžu dostať znova hodom z “milosťou“.

Jedinou ochranou pred vyhodením sú “pevnosti“ - 12 krížikom zvýraznených políčok. Figúrka, ktorá stojí na pevnosti nemôže byť zajatá. Ďalšou výhodou pevností je, že sú presne 25 políčok od Charkoni, takže hráč môže čakať, kedy hodí všetky mušle otvorom dole a príde rovno na Charkoni. Podľa tohto ťahu dostala hra aj názov – 25 sa totižto povie Pachisi !

Takže, už viete čo je a ako sa hrá Indická národná hra. Samozrejme, že od regiónu k regiónu majú pravidlá rôzne obmeny. Tu vymenujem len niektoré z nich:

 • ·         Niekedy sa používa namiesto 6 mušlí 7. Niekedy sa pri tom tiež menia čísla. Z “milosťou“ sú len čísla 25 a 10
 • ·          Hráč sa môže dostať do Charkoni len hodom z “milosťou“
 • ·         Ak sú na jednom políčku dve spriatelené figúrky, nemôže cez toto políčko prejsť iná figúrka (ani ho preskočiť). Na políčkach s pevnosťou však môže stáť len jedna figúrka
 • ·         Ak sa podarí hráčovi hodiť 3 krát hod z “milosťou“, stráca ťah, poprípade musí vrátiť svoj posledný ťah
 • ·         V jednej variante hráč hádže mušľami do vtedy, pokiaľ mu nepadne 2,3,4,5. Za každý iný hod dostáva možnosť pohnúť sa z viacerými figúrkami, t.j. ak hodil 2x hod z milosťou a 5, môže pohnúť dvoma figúrkami , alebo z jednou figúrkou 2 krát, o toľko, koľko hodil
 • ·         Vo variante, ktorú obľuboval najmä Mogulský vládca Akbar I., sa namiesto 12 figúrok postavilo 12 žien z háremu oblečených v štyroch farbách, ktoré pochodovali po hracej ploche utvorenej z farebných dlaždíc. Ale pokiaľ doma nemáte 12 dievčat, tak si túto variantu asi nezahráte :D

 

Takže sme sa dostali až na koniec článku o jednej veľmi zaujímavej indickej hre. Dúfam, že ste sa poučili o histórii predchodcu nášho “Človeče“, a že si skúsite niekedy zahrať túto zaujímavú variantu. Avšak seriál o starých spoločenských hrách sa sotva začal ! Nabudúce sa presunieme z horúcej Indie na studený sever, a ukážeme si ako sa hrala Vikingská hra Tafl !

 

                                                                                                                                                                                         Andro